Endüstriyel ve ev kullanımı amaçlı olmak üzere temizlik ürünleri çok geniş bir yelpazede tüketicilere sunulmaktadır. Ürünlerin performansı, markanın bilinirliğini arttırmada en önemli faktörlerden biridir. Yasal düzenlemelere tabii bu ürün grupları için gerekli analizlerde akredite olan laboratuvarımız müşterilerine kapsamlı bir test hizmeti sunmaktadır.

Akreditasyon kapsamımıza 25.04.2016 itibari ile Deterjanlar ve kişisel temizlik ürünleri, yumuşatıcılar, yüzey aktif maddeleri, yüzey temizlik maddeleri (hijyen amaçlı), sıvı cam temizleyiciler, endüstriyel bulaşık yıkama deterjanları, sıvı el sabunları, vücut şampuanları, yüzey temizleme ürünleri, saç kremleri, şampuanlarlar, toz deterjanlar, cilt kremleri, kozmetik ürünler, cilt pudraları ve sentetik deterjan analizleri akreditasyon kapsamımıza eklenmiştir.

Yeni akreditasyon kapsamımızı görüntülemek için tıklayınız.

Bu amaca yönelik olarak; yıllardır gayretler gösteren laboratuvarımızın Kozmetik, Temizlik Kimyasalları ve Dezenfeksiyon ürün analizleri bölümünde verilmekte olan, analiz hizmetleri aşağıda yer almaktadır.

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

Anyonik Aktif Madde
Aktif Klor
Aktif Oksijen
Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirliği
Alkalinite
Asit Sayısı
Asitlik Tayini
EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetik Asit)
Fiziksel Muayene
Fosfat
Kalsiyum Hipoklorit
Karboksimetil Selüloz (CMC)
Katyonik Aktif Madde
Köpük Yüksekliği
Noniyonik Aktif Madde
Sabunlaşan Madde
Serbest Alkalinite
Sodyum Karbonat
Sodyum Tripolifosfat (STPP)
Sodyum Sülfat
Silikat
Sodyum perborat
Sodyum perkarbonat
TAED (Tetraacetylethylenediamine)
Toplam Alkalilik
Toplam Asitlik
Toplam Aktif Madde
Suda Çözünmeyen Madde
Sodyum Hidroksit
Sodyum Hipoklorit
pH
Yoğunluk
Viskozite
Zeolit

Mikrobiyolojik Analizler

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
Toplam Koliform Sayımı
Küf-Maya
Anti Bakteriyal Aktivite