Stabilite testinin amacı; kozmetik ürünlerin raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik kalite standartlarının yanı sıra uygun koşullar altında depolandığı ve işlevselliğinin sürdürebilirliğini sağlamaktır.

Stabilite testinde;  1, 28 ve 90. günlerde bekletme süresinin sonunda ürünler renk, koku, görünüm, pH, ağırlık değişimi, viskozite, mikrobiyal yük ve gerekli ise uluslararası Avrupa Farmakopisi analiz metotlarına göre yapılan antimikrobiyal etkinlik ve ambalaj testlerine tabi tutularak fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan incelenmektedir. Ambalaj materyalinde kırılma, çatlama, sızdırmazlık testleri de en az ürün testleri kadar önemlidir.

Kozmetik ürünler çok çeşitli olduğundan standart bir stabilite test
prosedürleri olamaz. Ürünlere bağlı olarak bilimsel temeller oluşturarak
test protokolleri belirlenebilir. Test edilecek partinin türü belirlenir (örneğin laboratuvar, pilot, ya da üretim numunesi) ki bu ürün ticari olarak satışa sunulacak ürünün temsili numunesi olabilir.

Stabilite testinin gerçek zamanlı yada hızlandırılmış koşullar altında
gerçekleştirildiğinde;

• Koku, renk, görünüş
• Ambalajdaki değişiklikler
• pH
• Viskozite
• Ağırlık değişimi
• Eğer gerekirse, diğer özel testler ve normal kullanım süresinde
mikrobiyolojik büyümeyi engellemek için ürünün yeteneğini
gösteren mikrobiyal test
• Özel ürün türleri için diğer parametrelere göre analitik veriler
değerlendirilmelidir.

Ayrıca her ürün tipi için uygun kriterler seçilerek daha fazla sıcaklık ve
sürelerde ya da belirtilen sıcalıkta bilimsel verilere dayalı olmalıdır. Test
parametreleri uzmanlar tarafından ve tecrübe temelinde bu
kriterler ve prosedür değerlendirilmelidir.