Laboratuvarımız Havuz Suları Yönetmeliği kapsamında numune alma ve analiz yapmada akredite olup TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından “Numune Alma ve Analiz Yapma” yetkisine sahiptir. Ayrıca İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’nde yer alan tüm Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarımız tarafından; yerinde numune alma, soğuk zincirde laboratuvara taşıma, portatif cihazlarla sahada ölçüm ve geniş laboratuvar altyapısı ile, her türlü ölçüm ve analiz ihtiyacına çözümler üretmekteyiz. Laboratuvarımızda enstrümantal cihazlar ve membran filtraston yöntemiyle hızlı ve güvenilir sonuç verilmektedir.

Laboratuvarlarımızda ulusal ve uluslararası geçerli güncel ISO, TSE, APHA vb. metotlar kullanılmaktadır. Kullanım, kuyu ve havuz suları analizleri, ortam hijyeni ve havasının kontrolü, klima ve borularda Legionella pneumophilia (Akredite tetkik) taraması yapılmaktadır.