Kozmetik ve temizlik ürünlerinde uygulanan fiziksel ve kimyasal testler

Ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri bitmiş ürün spesifikasyonlarını içerir. Her spesifikasyon, ilgili limitleri ve referans metotları ile birlikte verilmelidir. Kimyasal özellikleri fiziksel yöntemlerle belirleyerek hammadde ve bitmiş kozmetik ürünlerin fizikokimyasal özelliklerinin spesifikasyonlara uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri belirlenmeli ve bu kriterlere uygun belgelendirmeleri gerçekleştirilmelidir. Bu testler renk, koku, sıcaklık, yoğunluk, vizkozite,  parlama noktası, pH   vb. gibi…