Besin Değeri Analizi (Etiket Analizleri)

Beslenme bildirimi, 26 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ nde, gıda etiketinde bulunması zorunlu olan bilgilerden biri haline geldi. Enerji ve besin öğeleri, 100 g veya 100 ml. ürün için ambalaj üzerinde belirtilmek zorunda. Yönetmelik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm Zorunlu beslenme bildiriminin içeriği Zorunlu beslenme bildirimi, en az aşağıdaki bilgilerden oluşur:…