Bal Testleri ve Analizleri

Balın uygun yöntemlerle ve hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, taşınması ve tüketicilere sunulması aşamalarında sahip olması gereken özellikler Türk Gıda Kodeksi 2012/58 sayılı Bal Tebliğinde açıklanmaktadır. Bu tebliğde yer alan kriterler; Nem, Sakaroz, Fruktoz +Glukoz, Fruktoz / Glukoz, Suda çözünmeyen madde miktarı , Serbest asitlik, Elektrik iletkenliği, Diastaz sayısı, HMF, Balda protein ve ham…