Biyosidal Ürünlere Yönelik Geçici Ruhsat

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanında yer alan insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge ekinde yayımlanan Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici ruhsat başvurusunda bulunulabilecek. Yukarıda anılan madde kapsamında insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına…

Bal Testleri ve Analizleri

Balın uygun yöntemlerle ve hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, taşınması ve tüketicilere sunulması aşamalarında sahip olması gereken özellikler Türk Gıda Kodeksi 2012/58 sayılı Bal Tebliğinde açıklanmaktadır. Bu tebliğde yer alan kriterler; Nem, Sakaroz, Fruktoz +Glukoz, Fruktoz / Glukoz, Suda çözünmeyen madde miktarı , Serbest asitlik, Elektrik iletkenliği, Diastaz sayısı, HMF, Balda protein ve ham…

Et Ürünlerinde İç Organ ve Yabancı Doku Tespiti

29.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’nin revize edilmesi ile birlikte; Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılmışsa, ürün etiketinde “Baş eti içerir.” Dillim salam üretiminde dil, Emülsifiye et ürünleri üretiminde baş eti hariç olmak üzere; sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, kıyma kavurma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner,…

Besin Değeri Analizi (Etiket Analizleri)

Beslenme bildirimi, 26 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ nde, gıda etiketinde bulunması zorunlu olan bilgilerden biri haline geldi. Enerji ve besin öğeleri, 100 g veya 100 ml. ürün için ambalaj üzerinde belirtilmek zorunda. Yönetmelik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm Zorunlu beslenme bildiriminin içeriği Zorunlu beslenme bildirimi, en az aşağıdaki bilgilerden oluşur:…

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimi ve kapsam genişletme

Bilim Laboratuvarları 28.06.2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimi başarılı bir şekilde sonuçlandırararak kapsamını genişletti. Kapsam genişletme çalışmasının ardından; GDO analizlerinde 12 alt parametre daha kapsamımıza eklenmiştir. GDO Analizlerinde kapsamımıza eklenen analizler şöyledir: Bitki Spesifik Soya Geni Taraması, Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması, Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması, MON 87701 Soya Tip Belirleme…

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi

Kozmetik Güvenlilik Değerlendirmesi Raporu (Cosmetic Product Safey Report/CPSR) hazırlanması uzmanlık ve teknik bilgi isteyen bir alandır. Kozmetik güvenlik değerlendirmesi raporunda kozmetik ürünün toksikolojik profili, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri hesaplamaları yapılarak insanların üzerinde ki etkileri ortaya çıkarılır. Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi raporu hazırlayacak ve bu değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi;…

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin bildirimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği 17.12.2011 Tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete Bu yönetmelik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; hayvanların deri, tırnak, kuyruk gibi dış kısımlarına uygulanmak üzere, temizleme, bakım yapma, koruma veya iyi bir durumda tutma amaçlarıyla hazırlanmış hayvan kozmetiği ürünlerinin, içme sularına katılarak kullanılan ve sulardaki…

Gıda Zehirlenmelerine Dikkat

Yaz aylarında gıda zehirlenmesine dikkat!

Özellikle yaz aylarında açıkta bırakılan ve sıcaktan dolayı kısa sürede bozulan besinler gıda zehirlenmesi ile sonuçlanabiliyor. Artan sıcaklıklara bağlı gıdalarda meydana gelen aşırı bakteri üretimi besin zehirlenmelerine yol açıyor. Özellikle uygun sıcaklık ortamında muhafaza edilmeyerek açıkta satılan gıdalar insanlar için daha fazla tehlike arz ediyor. Besinlerdeki kirleticilere ek olarak hijyen kurallarına dikkat edilmeden hazırlanan, pişirilen…

Kozmetiklerde Polyethylene Glycol bileşenleri ve zararları

Polyethylene Glycol (PEG), Cildin tabii nem değerini çoğaltabilen ve azaltabilen, potansiyel olarak kanserojen olan petrolium katkı maddesidir. Bu, cildin yaşlı görünümünü artırır ve bakterilere karşı daha fazla savunmasız duruma sokar. Sıvı ve katı yağları çözmek için temizlik ürünlerinde kullanılır. PEG’ler (Polietilen Glikol olarak da bilinir.) kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan sentetik kimyasal bileşiklerdendir.…

Kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan laboratuvar analizleri

Laboratuvarımız 2008 yılından beri İthalat-İhracat ve iç piyasanın taleplerine cevap verebilmek için kozmetik ve endüstriyel ürünlerin analiz hizmetleri konusunda sektörün ileri gelen firmalarına hizmet vermektedir. Laboratuvarımız 2011 yılında TS EN ISO 17025 Akreditasyon belgesini almıştır. TÜRKAK tarafından laboratuvarımızda yapılan denetimlerde; Kozmetik Ürünlerde; Ağır Metaller (Pb, Cd, Hg, As, Sn, Ni) ve Mikrobiyolojik Parametreler (Aerobik Mezofilik…