Kalite Çalışmalarımız

Bilim Laboratuvarı, 1984 yılında “Kalite, Güven ve Uzmanlık” prensipleri üzerine kuruldu. Bu yaklaşımını yıllardan beri sürdürmektedir. Hizmet içi eğitimi esas alan, çalışanlarını her düzeyde yönetime dahil eden, gizlilik kurallarını,firmaların sırlarını daima gözeten, sağlık, gıda,veterinerlik, su-çevre, kozmetik v.b. tüm alanlardaki değişim ve dönüşümleri bilimsel bir gözle yakından izleyen yaklaşımlara sahiptir.

Faaliyet alanlarımızdan olan; başta Tıp olmak üzere hasta ve hasta yakınlarının, öte yandan diğer sektörlerden müşterilerimizin ve firmaların haklarına saygılı olup, kısacası tüm kurumların bizden beklediklerinin ötesinde onları memnun etmeyi esas almaktadır. Kendimizi analiz hizmetleri alanındaki yanlışların değil, doğruların ortağı olarak görmekteyiz.

Kalite Politikamız

Faaliyetlerimizin esasını oluşturan; tüm test, analiz, kontrol ve denetim hizmetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören standart, metot ve talimatlarla göre sonuçlandırmak, ayrıca müşterilerimizden özel metotlara göre talep edilecek analizleri yapmak,

Analiz hizmetlerimizi TS EN ISO/ IEC 17025 standardı ve revizyonlarının şartlarına uygun olarak, süreç yönetimi ve risk analizi esaslı olarak gerçekleştirmek,

Çalışanlarımızın doğrudan katılımı ile KYS/Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, mevzuatlara ve bilimsel verilere göre güncel tutmak,

Analizleri, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde gerçekleştirmek için her aşamada gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
Müşterilere ve kurumlara ait bilgileri, verileri korumak, test sonuçlarının gizliliğini sağlamak, bunun için bilgi işlem alt yapısını güncel tutmak, müşteri talepleri doğrultusunda geliştirmek ve hizmetimizi bu doğrultuda müşterilerimize sunmak,

Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun laboratuvar personeli tarafından öğrenilmesi, benimsenmesi, uygulanması, bunun için düzenli eğitimler yapmak, bu eğitimleri çalışmalarında aktif olarak kullanmalarını sağlamak, ayrıca gelecek eğitim taleplerine öncelik vermek,

Laboratuvara gelen her türlü şikâyeti değerlendirerek çözüm bulmak, sorunları kaynağında çözmek ve müşteri memnuniyetini beklentilerinin ötesinde artırıcı faaliyetlerde bulunmak çalışmalarımızın esasını teşkil etmektedir.

Vizyonumuz

Kurulduğu 1984 yılından beri müşterilerinin  test, analiz ve kontrol alanındaki ihtiyaçlarını bilimsel bilgiye dayalı olarak “kalite, güven ve uzmanlık “  kriterleri temelinde karşılamak.

Misyonumuz

Laboratuvar hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara veya  müşteri  tarafından istenen metotlara göre; eksiksiz, zamanında, doğru, kaliteli ve güvenilir şekilde sonuçlandırmak,  bu amaca ulaşmak için çalışanlarımızı her düzeyde yönetime dahil etmek, alanındaki değişim ve dönüşümleri bilimsel bir gözle yakından izleyerek çalışmalarını ona göre yerine getirmek varlığımızın temelini teşkil etmektedir.