0212 588 42 48
Haftaiçi 08:00 - 17:30

Kedilerde Toxoplasmosis tanısında IFAT

AnaSayfa / Haberler / Kedilerde Toxoplasmosis tanısında IFAT
Veteriner
May
18
2018

Kedilerde Toxoplasmosis tanısında IFAT

Toxoplasma gondii, zorunlu hücre içi parazit olan bir protozoon olup, enfekte ettiği canlılar arasında insanlar ve bir çok memeli hayvan bulunmaktadır. Toxoplasmosis tüm dünyada yaygın olarak görülen endemik seyirli bir hastalıktır. Etkenin çevre şartlarına dayanıklı ookistlerini (sporulated/sporule/olgun) dışkıları ile saçan tek canlıların kedigiller (Felidae) olması nedeniyle evcil ve yabani kediler hastalığın epidemiyolojisinde hayati rol oynarlar.

Toxoplasmosis halk sağlığı açısından potansiyel bir risktir ve hastalığın önüne geçilmesinde veteriner hekimlerin kedilerdeki hastalık varlığını teşhis etmesi, enfekte kedilerin kontrol altına alınıp, tedavi edilmesi ve belli aralıklarla serolojik testlerle kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Hastalık ülkemizde de bulunmakta olup kedilerde yapılan epidomiyolojik çalışmalar sınırlıdır. Ankara ve Niğde bölgelerinde yapılan çalışmalarda hastalığın görünme oranının sırasıyla %34.3 ile %77 olduğu tespit edilmiştir.

Toxoplasma gondii, ilk kez 1908 yılında Nicole ve Manceaux tarafından Afrika’da Cytenodactilus gundi adı verilen yabani kemiriciden izole edilmistir. Etken, adını sahip olduğu hilal şekli ve ilk kez tespit ediliği hayvandan almaktadır (“toxon=ark veya yay” ile “plasma=form biçim”).

Toxoplasma gondii’ nin yaşam döngüsü iki fazdan oluşur ve 3 enfektif formu vardır. Etkenin enfektif formları;
1- Sporule Ookistler (kedi dışkısındaki form)
2- Takizoitler (trofozoitler, hızlı çoğalan form)
3- Bradizoitler (kistler veya doku kistleri)

1- Seksüel Faz: Parazitin seksüel (eşeyli) coğalması yalnızca kedigillerde (Felidae ailesinde) meydana gelmektedir. Kedi, Toxoplasma gondii’nin her hangi bir şekli ile sindirim yolundan enfekte olduğunda, parazit ince bağırsak epitel hücrelerine girer. Daha sonra aseksüel çoğalma ile zigotlar oluşr ve bunlarda olgunlaşmamış ookistler şeklinde dışkı ile atılıp çevre şartlarında olgunlaşırlar.

2- Aseksüel Faz: İnsan dahil sıcak kanlı memeliler ve kuşlarda şekillenir.Bu faz herhangi bir infektik formun alınması ile başlar. Ara konakların enfeksiyona yakalanması 2 yolla şekillenmektedir.
1. Ara konak olan tüm memeli hayvanlar, sporlanmış ookistleri ağız yoluyla alarak enfekte olurlar.
2. Memeli hayvanlar parazitin doku kistlerini taşıyan başka bir ara konağı yiyerek enfekte olabilirler.

Epidemiyoloji
Evcil ve yabani kediler (Felidae) Toxoplasma gondii’ nin bulaşmasında ve yayılmasında kritik rol alırlar. Kediler dışındaki tüm canlılar doku kistlerini barındıran ara konakçılardır. Kedilerin dışkıları ile kontamine toprak, su veya yiyecekler bulaşmada en etkin rolü oynar.

Tanı
Toxoplasmosis tanısıda günümüzde en yaygın olarak serolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler, direkt ve indirekt tanı yöntemleri olmak üzere iki grup altında incelenebilir. Direkt tanı etken izolasyonu, PCR, antijen spesifik lenfosit transformasyonu gibi yöntemler ile yapılmaktadır. İndirekt yöntemler, toxoplasmaya özgü antikorları belirlemek üzere kullanılan serolojik testleri kapsamaktadır. Hayvanlarda, hastalığın serolojik tanısı, enfeksiyonun genellikle subklinik seyrettiği durumlarda oldukça önem kazanmaktadır. Bu serolojik testlerden en çok kullanılanları, Sabin-Feldman Test (SFT), İndirekt Floresan Antikor Tekniği (IFAT), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Modifiye Aglutinasyon Test (MAT) ve Western Blot Immunoassay’dir.

Bilim Özel Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı olarak Toxoplasmosis’in serolojik tanısında IgG ve IgM antikorlarının tespitinde kullandığımız ELISA yönteminin yerine aşağıdaki 2 nedenden dolayı IFAT yöntemine geçme kararı aldık ve IFAT test sayısını artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

1-IFAT gibi ileri düzeyde bir tanı yönteminin tüm dünyada hem beşeri alanda hem de veteriner alanında oldukça sık kullanılan spesifitesi ve sensitivitesi yüksek olan bir teknik oluşu.

2-Ülkemizde, veteriner alanda, gerek klinik tanıda gerekse araştırmalarda, IFAT gibi ileri düzey bir tekniğin kullanımını arttırarak laboratuvar hizmet kalitesini bir üst basamağa taşımak.

Laboratuvarımız bünyesinde çalışılan testler;
Feline Toxoplasma gondii IgG IFAT: Serumdan çalışılmaktadır. (en az 0.5 ml)
Feline Toxoplasma gondii IgM IFAT: Serumdan çalışılmaktadır. (en az 0.5 ml)

Korunma
Hastalıktan korunmada Toxoplasma gondii’ nin yaşam döngüsü ve epidomiyolojisini çok iyi bilmek gerekmektedir. Aşağıda belirtilen ölçütler kedilerdeki enfeksiyonu ve çevrenin ookistlerle kontaminasyonunu engellemede çok önemlidir.

-Kedilerin çiğ etle beslenmesi engellenmelidir. Beslenmede çiğ et kullanılacaksa doku kistlerini öldürme için mutlaka dondurulmuş veya gamma radyasyonunda geçirilmiş olmalıdır.
-Ookist sporulasyonunu önlemek için kedi kum kapları günlük olarak temizlenmelidir.
-Kedilerin yakaladığı avlarını eve getirmelerine müsaade edilmemelidir.
-Riskli kediler mutlaka yılda bir kere serolojik olarak kontrol edilmelidir.
-Kedilerin gıda üretiminde kullanılan hayvanların bulunduğu alanlara girmeleri engellenmelidir.
-Köpeklerin kedi dışkısı ile teması engellenmelidir.
-Kum kapları veya yüzeyler parazitleri öldürmek için %10 amonyak içeren dezenfektanlar ile yıkanmalıdır. Kum kabı kaynar sabunlu su ile de muamele edilebilir.
-Çevre kaynaklarından elde edilen su kaynatılmadan içilmemelidir.
-Pastörize edilmemiş süt içilmemeli, sebze ve meyveler iyice yıkanmadan tüketilmemelidir.
-Hamamböceği, solucan gibi mekanik vektörler kontrol edilmelidir.


Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

15 Temmuz Mah. 1440 Sk. NO: 35-37 D:11
Bağcılar İSTANBUL
Pazartesi - Cuma: 08:00 - 17:30
Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri 2020 All Rights Reserved powered by EOS HeyKodi
Web sitemizdeki çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.
Onaylıyorum