0212 588 42 48
Haftaiçi 08:00 - 18:00

Havuz Suyu Analizleri

Anasayfa / Su ve Çevre Analiz Laboratuvarı / Havuz Suyu Analizleri

Yüzme havuzları; eğitim, eğlence ve tedavi gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak işletilen alanlardır. Konumlarına göre; açık, kapalı ve açılıp kapanabilen havuzlar, kullanım amaçlarına göre; özel, yarı özel ve genel havuzlar, yapım tekniğine göre; hazır, betonarme ve prefabrik havuzlar, kullanım sularına göre; tatlı su, deniz suyu, mineral su kullanan havuzlar olarak gruplandırılırlar.

Ülkemizde yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak 3 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı [Değişiklik; 15 Aralık 2011 tarihli ve 28143 sayılı] Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” ile bildirilmiştir. Bu yönetmelikte yüzme havuzlarında olması gereken “Ek-1 Kimyasal özellikler”, “Ek-2 Fiziksel özellikler” ve “Ek-3 Mikrobiyolojik özellikler” belirtilmiş olup laboratuvarımız numune alma ve analiz yapma yetkisine sahiptir.

Laboratuarımızda Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen tüm parametrelerin analizleri yapılmaktadır.
Ek–1 Kimyasal Özellikler

Parametre

Analiz Aralığı

Birim

Sınır Değerler

En az

En çok

Siyanürik asit (1)

Ayda bir defa

mg/L

100

Biguanid (2)

2

30

Hidrojen Peroksid (2)

40

80

pH (2)

6,5

7,8

Amonyum (2)

0,5

Nitrit

0,5

Nitrat

50

Bakır

1

Alüminyum

0,2

Toplam alkalinite (2) (CaCO3)

30

180

Bağlı klor (3)

0,2

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3)

1

1,5

Açık yüzme havuzu suyu serbest klor (3)

1

3

Serbest klor (4)

0,3

0,6

(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.
(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.
NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Ek–2 Fiziksel Özellikler

Parametre

Analiz Aralığı

İstenen Değer

Renk

Ayda bir defa

Pt/Co olarak 10 birim
Bulanıklık

Ayda bir defa

SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim
Sıcaklık (1)

Ayda bir defa

 

En az

En çok

Kapalı havuz

26 oC

     28 oC

Açık havuz

26 oC

38    oC

(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

Ek–3 Mikrobiyolojik Özellikler

Parametre

Önerilen Metot (1)

Analiz Sıklığı (2)

Sınır Değerler

Toplam koloni (jerm) sayısı  

TS EN ISO 6222

Ayda bir defa

200 CFU(3) /ml

Toplam koliform bakteri

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Escherichia coli

TS EN ISO 9308-1

0/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

TS EN ISO 16266

0/100 ml

(1) Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da kullanabilir.
(2) Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır.
(3) CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).

Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

15 Temmuz Mah. 1440 Sk. NO: 35-37 D:11
Bağcılar İSTANBUL
Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00
Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri © 2024 All Rights Reserved powered by EOS HeyKodi