0212 588 42 48
Haftaiçi 08:00 - 17:30

İçme ve Kullanım Suyu Analizleri

AnaSayfa / Su ve Çevre Analiz Laboratuvarı / İçme ve Kullanım Suyu Analizleri

Toplumun içme-kullanma (yemek yapma, diş fırçalama, temizlik ve benzeri) gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve gene aynı amaçlarla kullanmak üzere teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları içilebilir su olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarla kullanılan ve insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan ve kısaca içme- kullanma suyu adı verilen sular “Alimentasyon Suyu” olarak adlandırılır.

Tarihte yaşanmış ve “günümüzde de yaşanmaya devam eden” su kaynaklı salgınlar ve bu salgınlara bağlı olan hastalık ve ölümlerin önüne geçebilmek ve insanlara “sağlıklı-temiz” su ulaştırabilmek için sular arıtma işlemlerinden geçirilmektedir. Su, arıtma tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek, sağlık şartlarına uygun hale getirildikten sonra dağıtım sistemlerine verilmektedir.

“Sağlıklı su; renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren sudur.”

Tüketiciye ulaştırmak amacıyla dağıtım sistemlerine verilen suyun belirli standart ve şartlara uygunluğu neredeyse tamdır; ne var ki suyun su dağıtım sistemlerindeki yolculuğu esnasında, çeşitli sebeplerden dolayı suyun istenen kalitesi bozulmaktadır. Su kalitesinin düşmesindeki en büyük etken, sudaki mikroorganizma sayısının artmasıdır. Ayrıca suyun kalitesinde etkili olan diğer bir etken ise suyun kimyasal içeriğidir. Suyun arıtımı sırasında, mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan dezenfektanlar dâhil olmak üzere, suya dışarıdan istem dışı karışan çeşitli kimyasallar suyun kimyasal kalitesini düşürmektedir. Bütün bunlara ek olarak suyun kalitesinde diğer bir belirleyici parametreyse suyun fiziksel özellikleridir.

*Laboratuvarımızda İçme ve Kullanım Suları Analizleri Yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte (Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730)” İçme ve kullanma sularının uyması gereken koşullar (Ek-1 a, b) belirtilmiş ve gösterge parametreleri Ek-1 c’de bildirilmiştir.

Ek -1 Parametreler ve Parametrik Değerler

a) Mikrobiyolojik parametreler
İçme-Kullanma Suları için:

Parametre Parametrik değer sayı/100 ml
Escherichia coli ( E. coli ) 0/100 ml
Enterokok 0/100 ml
Koliform bakteri 0/100 ml

İçme Suları için (İmlahanede):

Parametre Parametrik değer sayı/ ml
Escherichia coli ( E. coli ) 0/250 ml
Enterokok 0/250 ml
Koliform bakteri 0/250 ml
P. aeruginosa 0/250 ml
Fekal koliform bakteri 0/250ml
Salmonella 0/100ml
Clostridium perfiringens 0/50ml
Patojen Staphylococlar 0/100ml
22 °C’de koloni sayısı
37 °C’de koloni sayısı
100/ml
20/ml
Parazitler 0/100ml
Diğer mikroskobik canlılar 0/100ml

Kaynak Suları için:

Parametre Parametrik değer sayı/ ml
Escherichia coli ( E. coli ) 0/250 ml
Enterokok 0/250 ml
Koliform bakteri 0/250 ml
P. aeruginosa 0/250 ml
Fekal koliform bakteri 0/250ml
Patojen Mikroorganizmalar 0/100ml
Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler 0/50ml
Patojen Staphylococlar 0/100ml
Kaynaktan alınan numunede maksimum :

22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı

37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı

 

 

20/ml

5/ml

Ambalajlanmış sularda ambalajlandıktan sonra maksimum: (Numune, Ambalajlanmayı takiben 12 saat içerisinde alınmak ve bu süre içerisinde 4oC ±1 oC ’de saklanmış olmak kaydıyla) :
22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı
 

 

 

100/ml

20/ml

Parazitler 0/100ml
Diğer Mikroskobik Canlılar

b) Kimyasal Parametreler

Parametre Parametrik değer Birim Notlar
Akrilamid 0.1 μg/L Not-1
Antimon 5.0 μg/L
Arsenik 10 μg/L
Benzen 1.0 μg/L
Benzo (a) piren 0,010 μg/L
Bor 1 mg/L
Bromat 10
(içme-kullanma suları için 31 Aralık 2007 yılına kadar 25 μg/L olarak uygulanır)
μg/L Not 2
Kadmiyum 5,0 μg/L
Krom 50 μg/L
Bakır 2 mg/L Not 3
Siyanür 50 μg/L
1,2-dikloretan 3,0 μg/L
Epikloridin 0,10 μg/L Not 1
Florür 1,5 mg/L
Kurşun 10
(içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar  25 μg/L olarak uygulanır)
μg/L Not 3 ve 4
Cıva 1,0 μg/L
Nikel 20 μg/L Not 3
Nitrat 50 mg/L Not 5
Nitrit 0,50 mg/L Not 5
Pestisitler 0,10 μg/L Not 6 ve 7
Toplam pestisitler 0,50 μg/L Not 6 ve 8
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 0,10 μg/L Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 9
Selenyum 10 μg/L
Tetrakloreten ve trikloreten 10 μg/L Belli parametrelerin konsantrasyon toplamı
Trihalometanlar-toplam 100
(içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar   150 μg/L olarak uygulanır)
μg/L Belli bileşiklerin konsantrasyon toplamı; Not 10
Vinil Klorür 0,50 μg/L Not 1

c) Gösterge parametreleri

Parametre Parametrik Değer Birim Notlar
Alüminyum 200 μg/L
Amonyum 0,50 mg/L
Klorür 250 mg/L Not 1
C. perfringens (sporlular dahil) 0 sayı/100 ml Not 2
Renk Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
İletkenlik 2500 20 °C’de μS / cm Not 1
PH ³6,5 ve £ 9,5 pH birimleri Notlar 1 ve 3
Demir 200 μg/L
Mangan 50 μg/L
Koku Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Oksitlenebilirlik 5,0 mg/L O2 Not 4
Sülfat 250 mg/L Not 1
Sodyum 200 mg/L
Tat Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
22 °C’de koloni sayımı Anormal değişim yok
Koliform bakteri 0 Sayı/100 ml Not 5
Toplam Organik Karbon (TOC) Anormal değişim yok Not 6
Bulanıklık Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok Not 7

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü içme-kullanma sularında sağlanılması gereken standartları TS-266 kodlu yayınında tebliğ etmiştir. Buna göre;

TS – 266 STANDARTLARI

Fizikokimyasal Özellikler
PARAMETRE

BİRİM

İÇME VE KULLANMA SULARI

KAYNAK SULARI

Bulanıklık

Birim

5

5

Renk

Pt – Co

1 – 20

1

Toplam Demir

mg/lt

0,05 – 0,2

0,05

Amonyum

mg/lt

0,05 – 0,5

0,05

Nitrit

mg/lt

0,1 – 0,5

0,1

Klorür

mg/lt

30 – 250

30

Ph

6,5 – 9,5

6,5 – 9,5

İletkenlik

ms/cm

650 – 2500

650

 Suda Fazla Miktarda Bulunması İstenmeyen Maddeler
PARAMETRE

BİRİM

İÇME VE KULLANMA SULARI

KAYNAK
SULARI

Nitrat

mg / lt

25 – 50

25

Sülfat

mg / lt

25 – 250

25

Sodyum

mg / lt

100 – 200

100

Alüminyum

mg / lt

0 – 0,2

0,2

Bor

mg / lt

0 – 0,001

0,001

Mangan

mg / lt

0,02 – 0,05

0,02

Bakır

mg / lt

0,1 – 2

0,1

Florür

mg / lt

1 – 1,5

1

Arsenik

mg / lt

0 – 0,01

0,01

Kadmiyum

mg / lt

0 – 0,005

0,005

Siyanür

mg / lt

0 – 0,05

0,05

Krom

mg / lt

0 – 0,05

0,05

Civa

mg / lt

0 – 0,001

0,001

Nikel

mg / lt

0 – 0,02

0,02

Kurşun

mg / lt

0 – 0,01

0,01

Mikrobiyolojik Analizler
 

PARAMETRELER

İÇME VE
KULLANMA SULARI

KAYNAK
SULARI

Eschericha coli (E.coli)

0/100 mL

0/250 mL

Enterococci,

0/100 mL

0/250 mL

Pseudomonas aeruginosa

0/250 mL

Koloni Sayısı, 22°C’ta

100/mL

Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

15 Temmuz Mah. 1440 Sk. NO: 35-37 D:11
Bağcılar İSTANBUL
Pazartesi - Cuma: 08:00 - 17:30
Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri 2020 All Rights Reserved powered by EOS HeyKodi
Web sitemizdeki çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.
Onaylıyorum